Chính sách sử dụng

1. Chính sách sử dụng

– Khi sử dụng dịch vụ tại www.dibimilano.com.vn (thông qua việc Qúy khách đăng ký tài khoản), có nghĩa Qúy khách đã đồng ý với các điều khoản do The Spa quy định.

– Dibimilano.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ điều kiện sử dụng. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước.

– Quý khách có trách nhiệm xem lại những Chính sách và quy định chung mới nhất vào mỗi lần đặt hàng. Khi Quý khách tiếp tục sử dụng website có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

– Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên website. Quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Quý khách không tuân thủ quy định.

 

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

– Được sử dụng các dịch vụ do www.dibimilano.com.vn cung cấp cho Khách hàng.

– Được nhận hàng hóa đúng theo thỏa thuận.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của thông tin cung cấp cho www.dibimilano.com.vn.

– Thanh toán đầy đủ tiền mua hàng cho www.dibimilano.com.vn.

 

3. Quyền và nghĩa vụ của www.dibimilano.com.vn

–   Có quyền từ chối yêu cầu mua hàng của khách hàng trong trường hợp không còn khả năng cung cấp dịch vụ ngoài hạng mục.

–   Có quyền từ chối phục vụ nếu khách hàng không thanh toán đầy đủ.

–   Không chịu trách nhiệm đối với các thông tin do Khách hàng cung cấp.

Đặt lịch

Booking dịch vụ spa